Byvekst med grønne kvaliteter

Hvordan vi kan redusere påvirkningen som bygging har på klimaet og kutte utslipp?

Om prosjektet

Det er planlagt stor utvikling i bolig og næring de kommende årene, slik at Nordre Follo kommune vil vokse fra 60 000 til 70 000 innbyggere i 2030.  

Byggebransjen er en av de større årsakene til kommunens indirekte klimautslipp gjennom bruk av byggematerialer som stål og betong. I tillegg er energibruken i ferdige bygg også en utfordring for indirekte klimagassutslipp.

Det er med andre ord et stort potensial til å redusere påvirkningen som bygging har på klimaet, ved å velge klimavennlige materialer og planlegge for lavenergibygg.

Gjennom samskaping om denne utfordringen øker sannsynligheten for at kommunen som helhet kan oppnå store kutt i utslipp.  

Jobbe sammen med næringslivet

En utfordring i dag er at kommunen har få muligheter til å stille krav til private utbyggere. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å invitere næringen og andre interesserte til dialog om klimavennlig bygging.

Vi ønsker at næringen og kommunen sammen kan finne nye løsninger gjennom å samarbeide om klimavennlig utbygging.  

Nordre Follo er FutureBuilt kommune, og utbyggere kan derfor få bistand fra FutureBuilt for å få til en klimavennlig bolig- og næringsutvikling.

Les mer om FutureBuilt på deres nettside.    

Samskaping

Prosjektgruppen er opptatt av å jobbe tett sammen med næringsliv, organisasjoner og andre med interesse for prosjektet. 

Prosjektgruppen vil invitere interessenter til å delta i arbeidet med å sikre bærekraftig bolig- og næringsbygg. Vi ønsker at folkevalgte og administrasjonen skal kunne bruke resultatet i saker knyttet til utviklingen av kommunen.  

Prosjektmøter

Fredag 16. desember 2022 inviterte kommunen byggenæringen til dialog om hvordan vi kan samskape om mer klimavennlig bygging.

Her kan du se presentasjonene fra møtet: 

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Anders Berggren, miljørådgiver

Prosjektmedlemmer:

  • Anne-Beth Skrede, leder for utvalg for areal, klima og byggesak og folkevalgt fra Arbeiderpartiet
  • Hege-Elise Blix-Mortensen, folkevalgt fra Høyre
  • Christina Blumentrath, Arealplanlegger/landskapsarkitekt
  • Elisabeth Helen Bjørnsdatter Rytterager, næringsrådgiver
  • Medforsker: Ingvild Egin, virksomhetsarkitekt  

Ønsker du å bidra?

Har du kunnskap eller ideer om hvordan vi kan redusere klimapåvirkning fra bygging ved å velge klimavennlige materialer og planlegge for lavenergibygg? Ønsker du å bli involvert i prosjektet?

Ta kontakt med Anders Berggren på epost: anders.berggren@nordrefollo.kommune.no

Vi trenger både informasjon og tips, og folk som bidra i prosjektet.  

Sist endret: 17.03.2023