Frivillighet i helse

Hvordan vi kan legge til rette for at seniorer kan bo hjemme så lenge de ønsker?

Om prosjektet

Frivillighet i helse er ett av prosjektene i samskapende kommune. Det handler om samhandlingen mellom kommunen, frivilligheten og seniorer i Nordre Follo.

Målsetningen vår er å finne ut hvordan vi kan legge til rette for at seniorer kan bo hjemme så lenge de ønsker.

Vi har jobbet med å finne ut hvilke behov som eksisterer blant de eldste innbyggerne, hva de er opptatt av og hva de savner. Det kan for eksempel være tilbud til de som bor et stykke unna Kolbotn og Ski.

Vi jobber med å finne løsninger på hvordan kommune og frivillighet sammen kan legge til rette for at seniorer kan bo trygt og godt hjemme så lenge som mulig.

Kartleggingen av behov har vært et samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner, akademia og kommunale virksomheter. Vi ønsker å jobbe tett med innbyggere, næringsliv, frivillighet, private aktører og ansatte, fordi vi sammen finner de beste løsningene – for oss alle.

Prosjektet startet opp i 2021 og gjennomførte syv møter i 2021 og syv møter i 2022.

Prosjektgruppen

Ansatte:

  • Pål Hægland – Prosjektansvarlig, Innbyggertorg (prosjektleder)
  • Ida Skjerve – Koordinator samskaping, Innbyggertorg (medforsker)
  • Relevante virksomheter

Folkevalgte:

  • Hans Martin Enger (Miljøpartiet De Grønne)
  • Bjørn Kløvstad (Høyre)

Organisasjoner:

  • Røde Kors
  • «Utafor boksen»
  • Den norske kirke
  • Høyskolen Kristiania
  • Enkeltinnbyggere

Ønsker du å bidra?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi trenger både innsikt, ideer og aktive deltakere. Har du noe du vil dele med oss eller vil du bli med å bidra?

Ta kontakt på e-post:

Prosjektleder: Pål Hægland: pal.haegland@nordrefollo.kommune.no

Medforsker: Ida Skjerve: ida.skjerve2@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 07.02.2023