Brannvern

Kort fortalt

  • Kontakt Follo brannvesen om feiing og boligtilsyn.
  • Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikker bolig.
  • Du må søke brannvesenet om å skyte opp fyrverkeri, gjøre opp ild, melde fra om store arrangementer m.m.

Bekymringsmelding

Har du oppdaget brannfarlige forhold og ønsker å melde fra? Send en melding til Follo brannvesen. 

Bekymringsmelding til brannvesenet 

Feiing og boligtilsyn

Brannvesenet legger lapp i postkassen eller sende en SMS ca. en uke før feieren kommer for at du skal være forberedt og gjøre boligen klar. Du kan endre tidspunkt for feiing via brannvesenets nettsider. 

Follo brannvesen – feiing og boligtilsyn   

Feiing og boligtilsyn dekkes av de kommunale avgiftene.
I 2020 er feiegebyr for bolig 425 kroner per år inkl. mva. 

Hvordan sikrer du boligen mot brann?

Brannvesenet gir gode råd og veileder om slokkeutstyr, komfyrvakt, el-sikkerhet og hvilke regler som gjelder hvis du skal leie ut bolig m.m.

Follo brannvesen om brannsikker bolig  

Ildsted og skorstein

Les om rehabilitering eller installasjon av skorstein. Her kan du også melde fra hvis du har fjernet eller installert ildsted. 

Follo brannvesen – ildsted og skorstein

Søke om å brenne bål (bål, grill)

Det er et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september. Se mer informasjon og søknadsskjema:

Follo brannvesen – gjøre opp ild

Melde om overnatting

Ofte blir skoler, barnehager og andre offentlige bygg brukt til overnatting. Byggene har ikke samme sikkerhetsnivå som godkjente overnattingssteder og du må derfor sende melding om overnatting til brannvesenet. Se mer informasjon og meldeskjema: 

Follo brannvesen – melde overnatting  

Melde om arrangement  

Er du ansvarlig for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger? Er dette i en bygning som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer må du sende melding til  brannvesenet.

Follo brannvesen – melde arrangement

Søke om å skyte opp fyrverkeri  

Med unntak av nyttårsaften kl. 18.00-02.00 må du søke brannvesenet om å skyte opp fyrverkeri. Se mer informasjon og søknadsskjema: 

Follo brannvesen – søke om å skyte opp fyrverkeri

Leie redningsvest

Du kan leie redningsvest hos brannvesenet. Se mer informasjon: 

Follo brannvesen – leie redningsvest  

Kontaktinformasjon

Ring 110 hvis det er akutt.

Generelle henvendelser og spørsmål til Follo brannvesen:

Telefon: 64 85 10 00

post@follobrannvesen.no