Søppelhenting

Kort fortalt

  • Follo Ren har ansvar for avfallshåndteringen i Nordre Follo kommune. 
  • Hver husstand har en beholder til restavfall og en til papp/papir/drikkekartong.

Tømming

Beholderen for restavfall tømmes hver 2. uke og beholderen for papp/papir/drikkekartong tømmes hver 4. uke.

Finn din tømmedag

Du finner din tømmedag på Folloren.no.

Har ikke beholderen blitt tømt?

Du kan melde fra om din beholder ikke er blitt tømt på Folloren.no

Ønsker du ekstra matavfallsposer?

Det er viktig at det kun benyttes grønne matavfallsposer fra Follo Ren. Sorteringsanlegget som mottar avfallet «leser» av fargen på posene og skiller matavfallsposene ut i fra restavfallsposene for at disse skal gå til produksjon av biogass- og biogjødsel.

Du finner informasjon om hvordan du kan få flere grønne matavfallsposer på Folloren.no

Ønsker du ekstrasekk til restavfall?

Enkelte ganger har man ekstra mye avfall. En mulig løsning er å benytte ekstrasekk fra Follo Ren merket med «avgift betalt».

Du finner mer informasjon om hvordan du får tak i ekstrasekk til restavfall og hva det koster på Folloren.no

Ønsker du å endre beholderstørrelse?

Du kan melde fra om du ønsker å bytte beholderstørrelse på Folloren.no

Slik fungerer renovasjonsløsningen

Du finner mer informasjon om hvordan renovasjonsløsningen i Follo fungerer på Folloren.no.