Miljøpunkt

Kort fortalt

Det finnes flere returpunkter i Nordre Follo der du kan kildesortere søppel som går til gjenvinning. 

Finn nærmeste miljøpunkt

Du kan søke etter nærmeste miljøpunkt på Folloren.no

Meld inn fullt returpunkt

Du kan melde inn fullt returpunkt eller om det er forsøpling på returpunkt på Folloren.no

Informasjon om kildesortering

Du finner mer informasjon om kildesortering og hva som skal kastes hvor på Folloren.no