Miljøbilen

Kort fortalt

  • Miljøbilen er en rullende gjenvinningsstasjon som kjører rundt i kommunen. 
  • Tilbudet skal gjøre det lettere for deg å levere lettere grovavfall som du vanligvis må kjøre til gjenvinningsstasjon med. En tommelfingerregel er at du kan ta med det du kan bære. 

Hva kan du levere til miljøbilen?

Miljøbilen skal gjøre det lettere for deg å levere mindre mengder grovavfall, som man vanligvis måtte kjørt til gjenvinningsstasjonen med. En tommelfingerregel er at du kan levere det du kan bære, inntil 0,3 kubikkmeter med avfall.

Enkelte avfallstyper er gratis å levere, mens andre koster en mindre avgift per levering. Betaling kan gjøres med kort eller Vipps.

Det er også noe avfall du ikke kan levere til miljøbilen. 

Se mer informasjon om hva du kan levere til miljøbilen på Folloren.no

Tider og stoppesteder for miljøbilen

Du finner tider og stoppesteder for miljøbilen på Folloren.no