SFO på Tårnåsen skole

Velkommen til SFO - skolefritidsordningen for 1.-4. trinn på Tårnåsen skole! Vi arrangerer en rekke aktiviteter for barna. Blant annet forming, lek i gymsal, matlaging, skogdager, musikk, data og mye annet.

Åpningstider

SFO åpner kl. 07.30 og holder åpent fram til undervisningsstart. På ettermiddagen starter SFO etter undervisningsslutt og har åpent fram til kl. 17.00.

Du kan sende e-post direkte til basene. Disse skal kun inneholde opplysninger om når barnet skal gå hjem, blir hentet av andre eller liknende. E-poster leses cirka klokken 12.00.

Plandager og fridager

Skolefritidsordningen har 5 plandager hvor vi har stengt. Dette gjelder for alle elever, både de som har 10 og 11 måneders tilbud.

 

Sist endret: 28.11.2019