SFO på Ski skole

SFO er en frivillig skolefritidsordning før og etter skoletid for alle barn på 1.- 4 trinn. SFO holder til i skolens nyeste bygg og har sambruk med 1. trinn.

Skoleåret 2021/2022 er det 204 barn på SFO fordelt på tre baser. SFO ledes av Janna Bjørnnes. Hun har rektor som nærmeste overordnet og inngår i skolens lederteam. 

Åpningstid i tidsrommet: 07.15 - 17.00.
Se for øvrig skoleruta for ferier og fridager.
Aktivitetsplaner og annen mer detaljert informasjon finner du på Showbie.

Årsplan SFO 2021/2022

Sist endret: 01.10.2021