FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU for skoleåret 20/21 er:

Emily Jackson (emilycfjackson@gmail.com)


Referater fra FAU-møter:

Referat 3/12-19

Referat 5/11-19

Referat 8/10-19

Referat 4/6-19

Referat 4/2-20