Elevrådet

Kort fortalt

Elevrådsstyret 2020- 2021 består av:

Ylva Nango Nordhammer
Nova Coron-Vormdal
Nellie Pierre
 

Styret møter i skolens brukerråd og kommunalt elevråd. Elevrådskontakt er Karina Leangen.

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.