Ski skole

Ski skole har 480 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Skolen er  trepararell. Gjennom visjonen "Vi vil gi hverandre vekst" jobber vi for å skape en god skole der alle bidrar til å skape et godt læringsmiljø. 

Skolen har et personale på 66 personer. Dette omfatter administrasjon, lærere og assistenter. Skolen ledes av rektor, som er virksomhetsleder, og hennes lederteam.