Kalender

Her er en oversikt over hva som skjer når på Ski skole:

7/12 - FAU-møte
15/12 - Julegudstjeneste/Lyssamling
21/12 - Siste skoledag før jul

   
DKS=Den kulturelle skolesekken