Melde fravær

Melding om elevfravær skal gjøres via skolens SMS-varslingssystem Transponder.

NB! Det er kun fravær og viktige beskjeder som skal sendes.
Meldingen sendes til 59 44 66 53 så snart fraværet er kjent - helst innen klokken 08.00. Meldingen vil bli lest av lærerne på trinnet, og fraværet noteres av kontaktlærer.

Start meldingen med elevens fornavn og klasse. Hvem som sender meldingen skal ikke oppgis - systemet viser dette automatisk i meldingen som går ut til læreren. (Dersom etternavn skrives i meldingen, vil meldingen også gå til eventuelle søskens lærere).

Eksempel på fraværsmelding: "Knut 1A har feber, og kommer ikke på skolen i dag." Ikke skriv hilsen fra person.