SFO på Siggerud skole

SFO på Siggerud skole skal være et godt og trygt tilbud for barna før og etter skoletid. Her skal barna ha mulighet til å utfolde seg gjennom lek og ulike aktiviteter. Vårt fokus er at SFO skal være et fritidstilbud hvor barna skal oppleve et godt miljø med gode venner, og en arena hvor vi viser hensyn og respekt for hverandre. Personalets rolle er i hovedsak å være tilstede for barna som en trygg ramme og som veiledere i lek og aktiviteter.  

På SFO er vi opptatt av leken og dens egenverdi, med hovedvekt på barnas fantasi og kreativitet. Egenstyrt lek bidrar i stor grad til videreutvikling av de sosiale ferdighetene og åpner opp for nye relasjoner og vennskap. God lek gir gode venner! Barna vil også få tilbud om organiserte aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas forutsetninger, motivasjon og interesser.  

Vi håper både små og store vil trives her hos oss!

For å søke eller endre SFO-plass: Logg inn i Foreldreportalen

 

På SFO jobber:   Merethe, Simen og Desireé på Solstrålen

                         Jorunn, Kaja, Marte og Charlene  på Stjerneskuddet

                         Simen er også kokken vår

                         

Informasjon fra SFO: 

Informasjon fra SFO, fra uke 3          

Månedsplan:

Meny: Uke 3-4