SU

Brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg.
Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et
dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11.