FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Vedtekter for FAU ved Siggerud skole

FUG, foreldreutvalget for grunnskolen
Foreldrepulsen
Foreldrehverdag

Innføring i FAU og klassekontakt arbeid

Referater fra FAU møter:

November-21

Desember-21

Januar-22