Skolehelsetjenesten

Kort fortalt

  • Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune
  • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker
  • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen
  • Tjenesten er gratis

Kontortid

Mandag-fredag fra 8.00-16.00

Kontaktinformasjon

Helsesykepleiere: 

Berit Vågsmyr Beckhaug

Tlf: 47 69 33 66

berit.beckhaug@nordrefollo.kommune.no

Ellen Cathrine Egge Jordheim 

Tlf: 47 69 29 60 

ellencathrine.egge.jordheim@nordrefollo.kommune.no

Ta gjerne kontakt ved behov.
Selv om skolen er stengt er vi tilgjengelig tlf/SMS,e-post og Teams

Når det gjelder Koronasmitte og spørsmål vedrørende dette anbefaler vi dere å følge med på Folkehelseinstituttet sine nettsider fhi.no ,

eller ta kontakt med Nordre Follos Koronatelefon ; 33 20 09 93.

Husk å ta godt vare på dere selv og hverandre.

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er representert ved Siggerud skole og er en del av det lovpålagte helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og  forebygge sykdom og skade. Helsetjenesten skal også arbeide i samarbeid med skolen for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø.

Tjenestetilbudet er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Helsesykepleier er på skolen: alle dager
Hvor: Kontoret er inne på Siggerud skole,til venstre i gangen forbi kantina

Skolehelsetjenesten er gratis og det er ikke nødvendig å bestille time. Du får ikke fravær fra undervisningen og de ansatte ved skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune