Siggerud skole

Siggerud skole er en 1–10 skole med 430 elever fordelt på 21 klasser. Skolen har cirka 60 ansatte. SFO har cirka 130 barn på tre baser. Skolen ligger cirka 13 kilometer fra Ski sentrum.

Historien om Siggerud skole

I 1856 bestemte skolekommisjonen i Kråkstad at omgangsskolen skulle avvikles. Det ble bestemt at det skulle være faste rodestuer for undervisning. I Skogbygda (Siggerud og Fjell) var det vanskelig å finne et egnet sted som alle var tilfreds med, derfor ble nybyggingen utsatt og rodestue leid på småbruket Sagstua ved Krokhol. Her var det fast skole i perioden 1859–1864.

Diskusjonen om hvor et nytt skolebygg skulle reises, fortsatte, for både Krokhol, Fjell og Siggerud ønsket skolen. Det bodde mange barn på Fjell og Krokhol. I 1862 bestemte imidlertid sognestyret å bygge skolehus med lærerbolig på Langhus, Gjedsjø og Siggerud. Til Siggerud skole ble det også tillagt lærerjord. Langhus og Gjedsjø fikk skolehus i 1863, men Siggerud fikk det i 1864, med skolestart umiddelbart. Skolen ble bygd der paviljongen står i dag.
Elevliste fra 1864 vedlegges. Her var det 51 elever i alderen 8 til 29 år. Elevene kom fra Taraldrud i vest til Fjellsæter i øst.

I perioden 1859–1864 måtte elevene fra Siggerud og Taraldrud gå den lange veien over skauen til Krokhol for å komme på skolen, men fra 1864 måtte elevene på Krokhol og Fjell vandre til Siggerud. Her var det for enkelte skolevei på oppimot 6 kilometer hver vei. Til minne om denne skoleveien er det satt opp et minnesmerke ved Brusagaveien (en halv møllestein fra Krokhol mølle), kanskje det eneste minnesmerket for en skolevei i Norge.

I 1895 hadde Siggerud skole 3 klasser med til sammen 57 elever, og skoleundervisningen ble mer og mer strukturert. Etter hvert ønsket skolen flere lokaler, for det ble trangt etter hvert. Midt i 1920-årene var det også et stort engasjement for å bygge egen barneskole på Fjell, men dette ble til slutt avvist.

Etter 40 års drift ble det endelig bygd en ny skole på Siggerud, da 1932-bygget, som fortsatt er i bruk, ble ferdig. Nå ble det velstand en periode.

Skoleskyss med drosje ble etablert fra rundt 1950, men det ble etter hvert erstattet med buss med avgangstider som passet dårlig med skoledagen. Dette førte også til en større skolestreik for barna på Fjell og Krokhol. Men etter hvert ble det orden på dette også. En periode var plassmangelen så stor at det midlertidig ble opprettet skolestue på Siggerud gård.

I 1960 fikk Siggerud skole et nybygg med 5 klasserom, kontorer, lærerværelse, gymsal, formings- og heimkunnskapsrom. I slutten av 1960-årene ble den første skolestua revet og erstattet med paviljongen som nå står der. I ettertid var det mange som angret på dette.

I 1980 ble skolens neste bygg oppført, med kontorer, klasserom, lærerrom, gymsal, kontorer for lege og tannlege, bibliotek, musikkrom og dusjrom med badstu i kjelleren. Den gamle gymsalen i 1960-bygget ble da omgjort til fire klasserom.

I 2011 startet byggingen av ny skole på Siggerud, bare 1932-bygget ble beholdt og pusset opp. I 2013 sto den nye skolen ferdig.