Valgfag

Informasjon om valgfag

Fysisk aktivitet og helse: Ulike fysiske aktiviteter - Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv. Viktig at man liker å være i fysisk aktivitet, at man er innstilt på å samarbeide med andre og at man viser forståelse for fair play.

Medier og informasjon: På media skal vi lære om hvordan vi bruker digitale verktøy til å produsere sammensatte tekster. En sammensatt tekst kan være for eksempel en film. Vi lærer også om hvordan vi kan bruke programmer som for eksempel Word. Det er også viktig å følge kravene nøye.

Design/redesign: Dette valgfaget passer for deg som liker kunst og håndverk, og liker å lage ting. Vi lager ting i ulike materialer og teknikker. Vi jobber med oppgavene over flere uker, og kvaliteten på arbeidet er det som teller i vurderingen.

Sal og scene: I sal og scene skal man utforske sine kreative evner fra idé til praktisk gjennomføring og formidling. Dette kan innebære å planlegge, forberede og gjennomføre en produksjon/forestilling både bak og på scenen. Elevene kan arbeide med blant annet konsert, teater, dans, standup, musikal, performance, revy og andre sceniske uttrykk. I tillegg er det et teknisk team som arbeider med lyd, lys, skjerm m.m.
Forestilling hvert halvår.

Natur, miljø og friluftsliv: Hovedvekt på friluftsliv. Organiseringen kan være annerledes enn to timer pr. uke.

Produksjon av varer og tjenester: I produksjon av varer og tjenester starter vi opp en bedrift. Vi jobber med ideutvikling og kreative prosesser, budsjett og de teoretiske delene ved å ha en bedrift. Elevbedrift

Sist endret: 03.12.2020