SFO på Østli skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1.-4. trinn. Det er hjemlet i opplæringsloven §13-7. SFO har åpent hver dag fra kl. 07.15-08.15 og fra undervisnings slutt og fram til kl. 17.00 de antall dager pr. uke barnet har SFO-tilbud.

Ansatte i fritidsdel og skoledel samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Tilbudet på SFO kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet. Opplegget i SFO tar utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg og lek. Vi tilrettelegger for og aktivisere den gode leken der barna opplever frihet til egne valg og erfarer positivt sosialt samspill. Barna forholder seg til en daglig rutine med måltid, utetid og får daglig tilbud om organiserte aktiviteter. Tilbudet tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

De organiserte aktivitetene blir alle lagt til ettermiddagene mellom kl. 1400 og 1530.

SFO baser 2021/2022:

1.Trinn Piril

2. og 4.Trinn Tunet 

3.Trinn Stjerna

Sist endret: 05.08.2021