SU

SU (samarbeidsutvalget) består av representanter for foreldre, elever, lærere, skolens ledelse og politikere i kommunen.

SU drøfter saker angående skolens drift og hverdag, og rådgir skolens ledelse.