FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen
FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss i FAU, benytt e-post adressen: fau.ostli.skole@gmail.com