Østli skole

Østli skole er en barneskole med 340 elever fra 1-7.trinn, og har 52 ansatte.

Skolen ligger i Oppegård, nær Myrvoll stasjon med tog og buss. På skolens østside ligger marka med gode turområder og lysløype. Med skogen helt inn i skolegården er det enkelt å være aktiv utendørs på Østli skole. Vi har også en kunstgressbane som er flittig i bruk gjennom hele skoleåret. 

Om vinteren er det stor aktivitet i Pirilbakken og Bekkebakken som er akebakkene rett utenfor skolebygningen. Nedenfor vollen i akebakken har vi Golfstrømmen, bekken som renner fra Lille Kolbotntjern, forbi skolen, gjennom golfbanen og ned til Gjersjøen.

Skolen ligger der husmannsplassen Østli lå tidligere. Fra Østli kan vi spenne skiene på i skolegården og gå fem minutter gjennom skogen for å komme til golfbanen der det er bra føre med kunstsnø gjennom hele vinteren. 

Arbeidsmiljøet er godt og alle ansatte er opptatt av å bidra til en positiv hverdag for elever og medarbeidere. Østli skole jobber systematisk med å skape trivsel og et godt læringsmiljø. Undervisningen og skolefritidsordningen har et nært samarbeid. Vi har to dyktige koordinatorer for spesialpedagogikk som arbeider aktivt inn mot alle trinn.  Alle trinn fremfører en forestilling ved fellessamling i løpet av skoleåret, her deltar elevene i alle ledd av produksjonen. Det er også en rekke fellesarrangementer gjennom året som er med på å skape det gode miljøet vi har på Østli skole.