Melde fravær

Alt fravær må meldes fra til skolen (kontaktlærer) og SFO enten via mail eller tlf, og det forventes at barna er tilstede når de ikke er syke.

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for elever.
Send inn søknadsskjema for permisjon hvis du ønsker å søke om fri. Kontaktlærerne kan gi elevene fri en dag, men ønsker du fri flere dager, må du sende søknad til skolen.

Slik søker du om permisjon utenom skolens ferier 

Sist endret: 08.10.2020