SFO på Langhus skole

Åpningstid i tidsrommet: 07.15 - 17.00. Se for øvrig skoleruta for ferier og fridager.
SFO er en frivillig skolefritidsordning før og etter skoletid for alle barn på 1.- 4. trinn og funksjonshemmede barn på 1.-7.trinn.

Skoleåret 2020/2021 er det ca. 167 barn på SFO fordelt på fire baser. SFO ledes av Gro Olsen. Hun har rektor som nærmeste overordnet og inngår i skolens lederteam. 

 

 

Sist endret: 04.08.2020