Skolens planer

Ski kommune har en felles handlingsplan for Oppvekst. Satsingsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø. 
For skoleåret 2020/2021 har vi også felles fokus på innføring av ny lærerplan. 

Langhus skole har lenge arbeidet med EQ (emosjonell intelligens). Klassene har en halv time timeplanfestet EQ hver uke. EQ-arbeidet er en viktig del i utviklingen av et positivt læringsmiljø.

Les mer om EQ