Praktisk informasjon

Åpningstider skolens administrasjon:
Kontoret er betjent mellom kl. 08.00 og kl. 15.30.
Kontoret er stengt i hele juli samt i andre skoleferier.

Skolens telefon: 64 86 47 00
E-post

Skoledagen med friminutt:
SFO åpner kl.07.15
Skoledagen starter 08.30
1.-2.time 8.30-10.00
Friminutt 10.00-10.30
3.-4.time 10.30-12.00
Friminutt 12.00-12.30
5.-6.time 12.30-14.00
SFO stenger kl.17.00