Digitale verktøy

Alle elever på Langhus skole har sin egen iPad. Denne brukes daglig som et pedagogisk verktøy i undervisningen.