SFO på Kolbotn skole

Vi ønsker dere og deres barn hjertelig velkommen her på SFO! 

På SFO har vi uteliv og barn i bevegelse i fokus. Vi arbeider kontinuerlig med å gi barna en kreativ og utviklende hverdag og gjøre det attraktivt og moro å være ute i trygge og forutsigbare rammer.

Åpningstider

Morgenåpning:  07.15 - 08.15 (1. - 4. trinn)
Ettermiddagsåpning:  12.30/13.15 - 17.00 (1. - 4. trinn)

Organisering av dagen

Morgenåpningene er i spisesalen for 1. - 4. trinn. Her er det innkryssningslister hvor barna krysser seg inn når de kommer. Dette for å ha en viss oversikt.
Etter skoletid er barna fordelt på «sine» baser. Loppa holdes oppe til kl.17.00. Maurtua stenger 16.00, og barna som er igjen går på Loppa.

Informasjon til foresatte

SFO sin informasjonskanal til dere er ukeplaner og våre informasjonsskriv fra basene som med jevne mellomrom blir sendt ut på mail. Her vil det stå litt om hvordan vi har det på basene, aktiviteter, planer fremover, tilbud om aktiviteter  etc. Ellers så setter vi stor pris på en prat i døra ved henting!
I forkant av utviklingssamtalene fyller baselederne ut et skjema som går på barnets sosiale kompetanse. Baseleder eller SFO-leder deltar på utviklingssamtalen dersom foreldre, lærer eller SFO-arbeider har meldt behov/ønske om det. SFO deltar på de ordinære foreldremøtene. Skolens personale samarbeider trinnvis.
Vi ber om at dere i minst mulig grad ringer til basene - det tar verdifull tid fra samværet med barna.

Innkryssing/utkryssing

Hver base har en liste over barna der de skal krysse seg inn når de kommer, og ut når de går. Det er en voksen til å ta imot barna når de kommer, slik at de enkelt kan få gitt beskjeder som eventuelt gjelder for dagen.
Vi bør alltid få beskjed dersom barnet ikke kommer som avtalt en dag - det sparer oss for usikkerhet og påfølgende etterlysning. Enkelte barn har noe vi kaller stjerne. Det vil si at de kan gå hjem når de vil, bare de sier ifra til oss før de går. Avtaleskjema om å være stjernebarn fylles ut av barnet og foresatte dersom dere ønsker en slik ordning.

Telefonbruk

Det vil kun i særlig nødvendige situasjoner være mulig for barna å låne telefon. Bruk av egen mobil er ikke tillatt på skolen.

Måltider

Hensikten med måltider i SFO er at barna skal få litt påfyll i løpet av dagen mellom lunsj og middag. Det er ikke ment som et hovedmåltid. Måltidene skal bestå av sunn og enkel mat som barna spiser. Det blir tilbudt litt frukt eller grønt hver dag. Har deres barn matintoleranse eller allergi, ta kontakt med slik at vi sammen kan finne alternativer.

Skiftetøy

Vi er ute hver eneste dag. Det betyr at vi ofte blir både våte og også særdeles møkkete i enkelte årstider. Vi må alltid ha skiftetøy - særlig viktig er det med sokker, benklær og ekstra genser.
Husk også regntøy! Barna er også ute to ganger i undervisningstiden, slik at skiftetøy kanskje vil være nødvendig flere ganger i løpet av en fuktig dag. 
Sko/støvler skal alltid tas av, og det er nødvendig med tøfler eller innesko. Barna beveger seg dessuten ofte fra base til base og mellom de ulike spesialrom slik at de går mye i gangene der det er mye tråkk med utesko.

Henting/bringing

På turdagene er vi tilbake på skolen til kl 15.00. Barn som skal hjem før det kan hentes der vi er eller gå alene hjem dersom dere har gitt beskjed om det. 

 


Aktiviteter

Det igangsettes aktiviteter ut fra årstid, tilgjengelighet og tilbud som finnes på markedet. Mange av aktivitetene vi tilbyr foregår utendørs. Vi har blant annet kanoer, redningsvester, fiskestenger og en leirplass vi bruker mye. Vår holdning er at vi skal stimulere barna til å delta i de forskjellige aktivitetene vi tilbyr, men valget vil alltid være deres. Når vi skal på tur er alle med. 
Se ukeplanene og skolens aktivitetskalender for nærmere informasjon.

 

Ferietilbudet

I forkant av hver ferie/fridag ber vi om oversikt over hvem som vil bruke tilbudet den aktuelle ferien/fridagen. Dette gjøres via Transponder. Det er viktig at denne oversikten blir så realistisk som mulig slik at det ikke brukes unødig mye personalressurser i de feriene det er få barn, noe som vil ha betydning for driften i andre ferier.
Erfaringsmessig er det spesielt i jule- og påskeferien, samt enkeltdager hvor det er meget få barn som melder om behov for SFO-tilbud. Vi samarbeider med andre SFO i kommunen, hovedsakelig Vassbonn og Tårnåsen, om ferietilbudet.

Endringer/oppsigelser

Det er 2 måneders oppsigelsesfrist fra den 1. eller 15. i måneden. Endringer i oppholdet må også gjøres skriftlig, og det er også her 2 måneders frist. Bekreftet SFO-plass har man til og med 4. trinn, med mindre den sies opp. Vi viser ellers til vedtektene.