Samarbeidsutvalget kan få delegert styringsoppgaver fra kommunen, og kommunen kan oppnevne samarbeidsutvalget som styre for skolen (§11 i kommuneloven). Da vil samarbeidsutvalget få avgjørelsesmyndighet i de saker som kommunen delegerer. Der hvor dette ikke skjer, er samarbeidsutvalget et rådgivende og samordnende organ.

Eksempler på saker som SU kan uttale seg om:

 • forslag til budsjett
 • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • plan for hjem-skolesamarbeid
 • skolevurdering
 • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • skolens informasjonsvirksomhet
 • prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • fritidsaktiviteter
 • skoleskyss
 • trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • ordensreglement
 • arbeidet i samarbeidsutvalget

Kilde: Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG