I tillegg til Samarbeidsutvalg (SU) skal det være et skolemiljøutvalg (SMU) på skolen. I SMU skal foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. SMU skal være satt sammen slik at foreldre og elever til sammen er i flertall.