På Kolbotn skole har vi en elevrådsrepresentant fra hver klasse fra 5. - 7. trinn. 1. - 4. trinn får alle elevrådsreferater og har medvirkning gjennom at læreren melder eventuelle saker til elevrådet. Alle klasser/trinn skal ha kortere eller lengre møter hver/annenhver uke der klassemiljøet diskuteres og der saker til og fra elevråd tas opp.