Historikk

Historikk

Den tradisjonsrike og sjarmerende skolen har røtter som strekker seg langt tilbake i tid, og det første skolebygget sto ferdig allerede i 1922. De som bygget skolen var fremsynte menn som bygget for kommende generasjoner. Det kostet dem dyrt. De ble sett på som stormannsgale og ble strøket av listen til neste kommunestyrevalg. Men skolen sto der. I 1959 ble det behov for plass til flere elever, og løsningen ble en ny paviljong. Nok en utvidelse måtte til da 6-åringene skulle inn i skolen som en del av reform 1997, og et moderne tilbygg tegnet av arkitekt Kjell Kvernaas ble en del av skolen. Nybygget ga plass til 1.trinn, base til SFO, personalrom, bibliotek og musikkrom, og ga også Kvernas kommunens byggeskikkpris. Høsten 2017 startet arbeidet med planlegging av rehabilitering og utbygging av Kolbotn skole. Fra påske 2019 har skolen midlertidige lokaler i Solkollen. Det er planlagt innflytting i ny 4- parallell skole første kvartal 2021. Les mer om skolens historie.

 

Kolbotn skole har skoleåret 2019-2020 370 elever fra 1. – 7. trinn. Fordi vi ikke har nok klasserom til alle klassene, låner 7. trinn lokaler på Ingieråsen skole. Det vil også 7. trinn 2019-2020 gjøre.

Medarbeiderundersøkelsen viser svært høy trivsel blant de ansatte. Nyansatte uttrykker at de blir godt tatt i mot og at det er et tydelig VI-fokus på skolen. Det er et driftig og utviklingsorientert personale som drar i samme retning.

Skolefritidsordningen er et tilbud til elevene på 1. – 4. trinn. Dette er et frivillig, pedagogisk tilbud før og etter skoletid. SFO er en viktig arena i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Barna skal få utvikle og utfolde seg i et trygt miljø der de voksne gir støtte i sosialt samspill og til å bygge relasjoner og vennskap. SFO har varierte aktiviteter og lek ute og inne og et variert mattilbud hvor sunn mat er vektlagt. På Kolbotn SFO satses det på uteliv, og barna er på tur hver uke hele året. Vi er opptatt av at barna skal oppleve mestring og glede ved å være ute i naturen.

Skolen har et aktivt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som bidrar til et positivt og godt miljø for elevene. I samarbeid med foreldrene gjennomføres det mange hyggelige og samlende arrangement.