Utlånstiden for bøker er fire uker

Bøkene lånes ut elektronisk av lånerne/elevene selv i stor grad, og lånerne er ansvarlige for sine lån helt til alt er registrert tilbakelevert i god stand. Ødelagte eller tapte bøker må erstattes. Det er derfor viktig at bøkene leveres tilbake til biblioteket og ikke lånes videre til medelever.