Melde fravær

Fravær ved sykdom meldes i Transponder innen 08.00 samme morgen som fraværet starter. Dersom det skulle bli senere, må man ringe direkte til skolen. Fravær skal varsles hver dag eleven er syk.

For annet fravær utover én skoledag, må det søkes permisjon for.