Hebekk skole trenger vikarer

Vi trenger vikarer som kan ivareta både ordinære timer og timer til elever med spesialpedagogiske tiltak

Ta kontakt med skolen for mere informasjon:

e-post: maritirene.gulbrandsen@nordrefollo.kommune.no 

tlf: 928 48 295

Sist endret: 11.10.2021