Ringetider

Kort fortalt

Skoledagen ved Hebekk skole er delt inn etter følgende timeplan. 

0. time kl. 8.00-8.30
1. time kl. 8.30-9.15
2. time kl. 9.15-10.00

Friminutt kl. 10.00-10.30
Spising kl. 10.30-10.45

3.time kl. 10.45-11.30
4. time kl. 11.30-12.15

Friminutt kl. 12.15-12.45

5.time kl. 12.45-13.30
6. time kl. 13.30-14.15