Elevrådet

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådet 2020-2021

Elevrådsledere: Elina 7a, Herman BJ7c

Nestleder: Pernille F 6a, Herman U 6a

Styremedlemmer: Aloniel 4.trinn, Vanessa 5b, Live5a,

BUK:

Leder: Lilly Mai(6B)

Nestleder: Sofie(6B)

Vara: Elevrådsledere 

E

 

 

 

 

Sist endret: 17.09.2021