Skolens visjon

- Et trygt og utviklende sted for små og store! Hebekk skole har som mål å skape en best mulig skole og SFO ut fra de rammebetingelsene vi har. Vi jobber for at Hebekk skal være en skole som inkluderer alle og som gir meningsfull læring
  • hvor alle føler trygghet og tilhørighet
  • hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre
  • som legger til rette for best mulig læringsbetingelser for den enkelte elev
  • som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem


Som PALS-skole jobber vi systematisk med tydelig klasseledelse og gode relasjoner, der vektleggingen av positiv anerkjennelse og kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsmiljø. Arbeidet med PALS kombinert med Trivselslederprogrammet, der FAU støtter oss økonomisk, er med på å fremme et trygt skolemiljø. Vi opplever at vi har et positivt skolemiljø på skolen med høy trivsel og lite elevkonflikter og mobbing. Vi jobber etter våre felles verdier; å vise ansvar, omsorg og respekt. For å lykkes med å skape et inkluderende læringsmiljø, er vi avhengig av et best mulig skole-hjem samarbeid.

Sammen kan vi skape en best mulig skole!      

Sist endret: 14.09.2020