Skolemiljø

Hebekk skole arbeider aktivt for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle elever.

Skolens PALS-mål er integrert i skolens sosial-emosjonell læreplan (sosem-plan) der ulike sosiale ferdigheter er delt inn i 5 hovedområder fordelt utover skoleåret. Alle skolens trinn har felles mål hver uke. Hebekk sosemplan 2020/21 .pdf

Høsten 2019 startet vi også med undervisningsprogrammet Mitt valg som skal gi elevene kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Å utvikle elevers sosiale kompetanse henger tett sammen med elevenes evne til å lære faglig. Vi jobber blant annet mot at alle elever skal lære å bygge relasjoner og vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. 

Elever på 4. og 6. trinn kan i perioder få tilbud om ART- kurs. Formålet med kurset er å øke barns sosiale kompetanse for dermed å redusere atferdsvansker hos barn og unge.  

I tillegg til Trivselslederprogrammet har vi aktiviteter som elever i perioder kan få tilbud om i friminutt. Sjakk, strikking og band er populære aktiviteter. Golden retriveren "Lucky" har også for mange elever også blitt en god venn, og brukes som et tiltak for elever som trenger noe ekstra i perioder. 

 

Sist endret: 25.06.2021