Syngende skole

Skoleåret 2016-2017 ble Hebekk skole med i prosjektet "Syngende skole". Dette var en svært positiv satsning, og selv om deltakeperioden er over, viderefører vi arbeidet med å være en syngende skole.

Syngende skole er en kunstpedagogisk satsing innenfor sang, som retter seg mot barn og unge i norsk grunnskole. Inspirasjonskilden er det britiske sangprogrammet SingUp. Syngende skole er et av fem programmer i den nasjonale sangsatsingen Krafttak for sang. Gjennom Syngende skole skaper vi  en positiv holdningsendring til sang, gir lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å lede sang, og på den måten sikrer at elevene på Hebekk får synge hver dag. Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse. Sang kan forebygge mobbing og bidra til en naturlig integrering av barn fra andre kulturer og språk. Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.

Gjennom Syngende skole ønsker vi derfor å få alle på Hebekk (elever, lærere, andre ansatte og foreldre) til å synge mer, oftere og med mer bevisst kvalitet. I tillegg brukes sang som støtte og verktøy for effektiv innlæring i alle fag på skolen.
Via denne satsingen blir arbeidet med den generelle delen i KL06, utviklingen av hele mennesket, en naturlig del av skolehverdagen. Inkludering og fellesskap er viktige nøkkelementer også her.

Sist endret: 28.11.2019