Kontakt avdeling for ASF

Avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser

Hege Amanda Linnarsson 
Leder avd. ASF
Telefon: 64853000 

Fredrikke Hagerup
Leder avd. ASF
Telefon: 64853000

Åsmund Os Lislerud
Miljøterapeut
Telefon: 64853000

Mette Endsjø
Miljøarbeider
Telefon: 64853000

Marianne Bertelsen
Miljøterapeut
Telefon: 64853000

Therese E. Solstad Opsahl
Miljøterapeut
Telefon: 64853000

Sara Hauan Gundersen
Miljøterapeut
Telefon: 64853000

Thekla Berntsen
Spesialpedagog
Telefon: 64853000

Ane Strid Halvorsen
Miljøterapeut
Telefon: 64853000

Andrea Sorina Moreanus
Miljøterapeut
Telefon: 64853000