Skolehunder

Kort fortalt

Haugjordet ungdomsskole har 2 skolehunder.

Skolehund: saga3.jpgHaugjordet har i dag 2 skolehunder:

Saga går i sitt 12. år og har vært aktiv skolehunden de siste 10 årene. Hennes oppgave har vært å ”være der” for elever i enkelttimer og dette foregår i samarbeid med spesialrådgiver på skolen.

Tingeling ble godkjent i november 2019. Hun er 4 år, og har tatt over den fysiske jobbingen med elevene, men sier heller ikke nei takk til ro og kos.  
tingeling.jpg

Eier av hundene er en av de ansatte på skolen, og er utdannet dyreassistert terapeut. Utdanningen som er tatt heter ”dyreassisterte intervensjoner” og er et studie ved UBM/Antrozoologisenteret i Ås. Både Saga og Tingeling har godkjent mentaltest og er utdannet til å omgås barn/voksne i ulike situasjoner. Båder Saga og Tingeling er i tillegg godkjente  redningshunder i Norske Redningshunder og kan når som helst på døgnet bli kalt ut til søk etter savnet  person.

I all hovedsak foregår samhandling mellom elev og hund utendørs gjennom ulike typer aktiviteter som for eksempel  å gå en turer, sparke ball, trene ”søk”  eller ”spor” osv. Mye vil være opp til hva eleven ønsker  og har behov for. Man kan også trene triks eller bare være sammen med hunden uten noen krav. Begge hundene elsker nærhet og kos. 

Utdannet hundeinstruktør er alltid til stede når hunden er i bruk. 

I februar 2017 var det en lengre artikkel i VG Helg og VG+ om skolehunden og en av skolens tøffe 15-åringer som sto frem om sin hverdag med Saga.

 saga2.jpg
Foto: Terje Bringedal, VG

Det har stått om prosjektet og skolehunden i Dagsavisen.

Bladet Utdanning har også skrevet om skolehundene