Melde fravær

Melde syke- eller timefravær?

Da sender du en SMS til transponder: 594 40 115 så snart fraværet er kjent - helst innen klokken 08.00. Start meldingen med elevens fornavn og klasse. Hvem som sender meldingen skal ikke oppgis - systemet viser dette automatisk i meldingen som går ut til læreren. (Dersom etternavn skrives i meldingen, vil meldingen også gå til eventuelle søskens lærere).

Eksempel på fraværsmelding: "Ida B i A9 har feber, og kommer ikke på skolen i dag."