Eksamen

Informasjon om skriftlig og muntlig eksamen skoleåret 2019-2020

Datoer:

Fredag 15.mai: Opplysning om trekkfag

Mandag 18.mai: Forberedelse matematikk
Tirsdag 19.mai: Eksamen matematikk
Tirsdag 19.mai: Forberedelse engelsk
Onsdag 20.mai: Eksamen engelsk
Mandag 25.mai: Forberedelse norsk
Tirsdag 26.mai: Eksamen norsk hovedmål
Onsdag 27.mai: Eksamen norsk sidemål

Elever med fritak fra norsk sidemål har eksamen begge dager og skriver hovedmål.  

Muntlig eksamen

10.tinn deles i gruppe 1 og gruppe 2

Mandag 8. juni:  Gruppe 1 får opplyst trekkfag
Tirsdag 9. juni:   Gruppe 1 trekker oppgave og har obligatorisk veiledning Onsdag 10. juni: Gruppe 2 får opplyst trekkfag                          

Gruppe 1 eksamineres Torsdag 11. juni:

Gruppe 2 trekker oppgave og har obligatorisk veiledning

Fredag 12. juni:  Gruppe 2 eksamineres 

Sist endret: 04.02.2020