Valgfag

Vi tilbyr følgende valgfag på Haugjordet ungdomsskole:
Valgfag 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Produksjon for scene X X X
Design og redesign X X X
Fysisk aktivitet og helse X X X
Innsats for andre X X X
Friluftsliv X X X
Praktisk håndverksfag X X X
Programmering X X X
Utvikling av produkter og tjenester X X X
Medier og kommunikasjon   X X
Demokrati i praksis   X X
Trafikk     X
Internasjonalt samarbeid   X X
Kulturarv   X X

Hva er valgfag?

Et valgfag er et fag du velger selv.
I valgfaget arbeider du mye praktisk, og du får gode muligheter til å utfordre deg selv. Her på skolen har vi mange valgfag du kan velge mellom. Du velger for ett år av gangen, men du kan velge det samme valgfaget også året etter. Dette betyr at du gjennom ungdomsskolen kan ha hatt alt fra ett til tre valgfag. Selv om du bytter valgfag etter ett år, betyr ikke dette at du kan mindre om det nye valgfaget enn de som allerede har hatt det et år. Hvert år begynner man på noe nytt som ikke krever at du har tatt valgfaget fra før. Dette er annerledes fra de andre fagene, hvor man stadig bygger på det man har lært fra før. Om du velger det samme valgfaget to eller tre år på rad vil du likevel lære noe nytt hvert eneste år. Du vil heller ikke bli vurdert noe strengere enn de som har valgfaget for første gang. Med andre ord; i valgfaget møter du variasjon over tre år, men utvikling innad i året. Videre kan du lese om de ulike valgfagene og hva de handler om. Bruk litt tid på dette, og velg valgfag ut ifra interesser og hvilke fag du liker.

Får man karakterer? Som i alle andre fag får du også karakter i valgfag. Systemet for hvilke karakterer som blir stående når du går ut av ungdomsskolen, er likevel litt annerledes enn for de andre fagene på ungdomsskolen. Hvis du har det samme valgfaget i 8., 9., og 10. trinn er det den karakteren du får på 10. trinn som er standpunktkarakteren og som du søker på videregående med. Hvis du har ulike valgfag hvert år, vil du få tre standpunktkarakterer; en for 8. trinn, en for 9. trinn og en for 10. trinn. Når du søker på videregående, regner de ut et snitt for de tre karakterene. En siste variant er at du tar det samme valgfaget på 8. og 10. trinn, men et annet et på 9. trinn. Da teller ikke karakteren din på 8. trinn, men vi regner ut et snitt av karakterene dine på 9. og 10. trinn.

Mer informasjon om hvert enkelt valgfag finner du ved å gå inn på denne lenken 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret: 06.05.2021