Språkfag

Du kan velge mellom følgende språkfag:


Du kan velge mellom følgende språkvalg:

OBS! Skolen gjør oppmerksom på at om du velger "Fordypning i engelsk", "Fordypning i matematikk" eller «arbeidslivsfag» vil dette ha innvirkning for valg av språkfag på videregående. Du må da velge et nytt fremmedspråk på vg1 som du følger i 3 år ved et studieforberedende utdanningsforløp. Det er ikke krav om fremmedspråk på yrkesfag. 

Du finner mer informasjon om dette i heftet «språkvalg» Det foretas normalt ikke bytte av fremmedspråk når du har fått tildelt ditt språkfag. 

 

 

Sist endret: 06.05.2021