Kontaktinformasjon

SFO-basene 2019-2020
* Fasttelefon kobles mot mobil. Ring direkte til mobilen hvis du ikke kommer frem på fasttelefon. Tekstmeldinger vil ikke bli lest eller besvart!

Kontaktpersoner basene
Løvhaugen:Hanne Gullerud Aasbø
Kongla 1: Anne Marie Thorvaldsen 
Kongla 2:  Linda Ramseid Olsen

Hvem er hvor?

Løvhaugen holder til i førsteklassebygget, med Hanne Aasbø som daglig leder. Disse jobber på basen:

 

Pål Marius Bråten Kristoffersen
Grete Grøtte
Ann Sofi Berghagene
Beate Solstad
Tina Svan Østgård 

Kongla 1 holder til i 1. etasje i brakkene, med Anne Marie Thorvaldsen som daglig leder. Dette er basen for 3. og 4. trinn. Disse jobber på basen:


Mona Bech
Sissel Hokholt Andersen

Kongla 2 holder til i 2. etasje i brakkene, med Linda Ramseid Olsen som daglig leder. Dette er basen for  2. trinn. Disse jobber på basen:


Gro Alknes
Steffen Nicolaysen
Kristin Surèn
Renata Marszalek


Sist endret: 09.09.2020