Ordens- og trivselsregler

Skolens regler gjelder i åpningstiden kl. 07.15-17.00 og på arrangementer i skolens regi. På Greverud skole arbeider vi aktivt med holdninger. De voksne skal være tydelige forbilder, involverende og ha ansvar for å veilede elevene i deres faglige og sosiale utvikling.

Her finner dere reglene som gjelder på Greverud skole. Enkelte av disse revideres i disse dager og endringer kan forekomme etter sammenslåingen til Nordre Follo kommune.

Trivselsregler revidert 2020

Vinterregler