Elevrådet

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene. Det er ingen begrensning i hvilke saker elevrådet kan ta opp. I hovedsak er det saker som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen. Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen er vedtak her er et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller.

Her kan du lese mer om elevråd på Udir sine sider.

Elevrådet skoleåret 2019/2020

Klasse Elev Verv
5A Evelyn Matthews  
5B Emil Engelien-Myrstad  
5C Theodor Mjøsund-Rørstad  
6A Peter Godager BUK-representant
6B Evelyn Gutbier Diedrichsen Nestleder
6C Ingrid Skallerud  
6D Elea Liljeberg Jacobsen  
7A Amanda Bunæs Halvorsen  
7B Mille Josefine Pedersen  
7C Glen Adam Alisahli Leder
7D Sigurd Solbrekke Revhaug  

Kontaktlærer elevrådet
Tonje Angell
E-post:  tonje.angell@nordrefollo.kommune.no